Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yarıyılı  Güz Döneminde Zorunlu Staj Yapacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken İşlemler
 
GENEL İLKELER
 
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Mühendislik Bölümlerinin öğrencilerinin Mühendislik (Lisans) derecesine hak kazanabilmeleri için, gerekli ders ve laboratuar çalışmalarını tamamlamalarının yanısıra en az 2 dönem zorunlu staj yapmaları gerekmektedir.
 
Her bir dönem için zorunlu staj süresi 20 iş günü olarak belirlenmiştir. 
 
Stajların yapılacağı tarihlerde dikkat edilecek en önemli husus, staj tarihlerinin  eğitim-öğretim‘in devam ettiği sürelerle çakışmamasıdır. Örneğin final sınavları bitiminde bütünlemeye kalan öğrencinin staj başlangıç tarihi «bütünleme sınavı» sonrası olacak şekilde düzenlenmelidir. Benzer biçimde yaz dönemi yapılacak stajların başlangıç tarihleri de eğer alıyorsa öğrencinin « yaz okulu takvimi » ile asla çakışmamalıdır.
 
Gıda Mühendisliği Bölümü’müzde yapılması gereken stajlar İşletme ve Laboratuvar stajı olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır.
 
Lisans eğitimi süresince her iki staj İşletme  de yapılabileceği gibi, bir işletme bir laboratuvar stajı da kabul edilmektedir. Fakat  her iki stajında laboratuvarda yapılması uygun değildir.
 
Staj yerini kendi bulan öğrencilerin staj yapacakları yer ile ilgili yeterli bilgileri, staja  başlamadan önce STAJ KOMİTESİ’ne sunmaları ve KOMİTE’nin onayını almaları gerekir. Onay alınmamış kurumlarda staj yapılması kesinlikle yasaktır.
 
Bölüm laboratuvarlarında staj yapılmak istenmesi halinde, staja kabul edilecek öğrenci kontenjanı bölüm STAJ KOMİTESİnce her yaz dönemi başında belirlenmekte olup, stajyer öğrenci seçiminde mezuniyet durumları ve akademik not ortalamaları dikkate alınacaktır.
 
Staj başvurusunda bulunduğunuz kurumda Gıda Mühendisi” çalışıyor olması kati suretle gereklidir.
 
Staj yerlerinizi seçerken olabildiğince farklı sektörlerden seçmeye (iki zorunlu stajınızın farklı alanlarda olması size avantaj sağlayacaktır) özen gösteriniz.
 
Biri işletme diğeri laboratuvar birimi olsa dahi aynı sektörde faaliyet gösteren kurumlarda yapacağınız stajlar geçersiz sayılmaktadır (Örneğin ilk stajını A Firmasının fermente et ürünleri işleyen biriminde yapmış bir öğrenci, ikinci stajını benzer şekilde et işleyen B firmasının laboratuvar kısmında yapmamalıdır).
 
Unutmayın, bulunduğunuz ildeki Gıda Kontrol Laboratuvarlarında denetim ve analiz birimi olmak üzere alt birimler bulunmaktadır. Denetimden ziyade “gıda analizi yani laboratuvar biriminde staj yapacak olmanız size daha fazla şey kazandıracaktır.
 
Staja başlayacak her öğrenci bir Zorunlu Staj Dosyasi/Defteri edinerek, STAJ KOMİTESİ'ne imzalatması zorunludur.
 
Öğrenci stajı süresince, programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe staj defterinde  ilgili kısma not eder ve bu bilgilerden staj defterinin ilerleyen bölümlerini doldururken yararlanır.
 
Staj yapacağınız işletmenin genel kurallarını öğrenmek ve uyum sağlamak durumundasınız. Staj yaptığınız kurumda üniversitemizi ve bölümümüzü temsil ettiğinizi unutmayınız. Unutmayın ki öğrencilik döneminizde ‘stajyer’ olarak geçireceğiniz süre çok önemlidir ve ‘stajyer’ olarak çalışacağınız işletme sizin için birer iş fırsatı anlamına gelmektedir. 
 
Staj yapılması uygun görülmeyen kurumlar aşağıdaki gibidir; lütfen dikkate alınız ve başvuru yapmayınız. Staj kurumunuzun uygun olup/olmadığı konusunda kararsız kaldığınızda ise lütfen Bölüm STAJ KOMİSYONU'na danışınız.
 
1. Küçük ölçekli/mahalli olarak hizmet veren ve uygun gelişmiş denetleme ve AR&GE laboratuvarları olamyan hazır yemek (catering) firmaları,
2. Marketlerin gıda/fırın/kırmızı/beyaz et ve balık satış-işleme reyonları,
3. Küçük ölçekli/mahalli olan ekmek fırınları, pastane vb. yerler,
4. Sadece paketleme, ambalaj dolumu vb. yapan işletmeler,
 
Ciddi bir sebepten ötürü, staja başlayamayacak durumda olan öğrenciler bu bilgiyi acilen Mühendislik Fakültesi Staj Birimi“ ne bildirmek zorundadırlar. 

 

 
Staj süresince karşılaştığınız bir güçlük/sorun vb durum yaşanması halinde Bölüm STAJ KOMİSYONU'na en kısa sürede vedilikle bilgi verilmesi gerekmektedir. Komite tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, öğrencinin stajı bırakmasına yada devam etmesine karar verilecektir. 
 
 
STAJ YERİNE BAŞVURU ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Staj Başvuru Formu üç nüsha halinde foroğraflı ve eksiksiz şekilde (örn; staj yapılacak tarihler) doldurulup firmaya imzalatılması gerekmektedir. Söz konusu belge daha sonra Gıda Mühendisliği Staj Komisyonu'na teslim edilecektir. (İlgili belge Arş.Gör. Berker NACAK'a teslim edilebilir)
 
Zorunlu Staj Defteri'ni tıklayarak indirebilir ve herhangi bir baskı ofisinden ciltletebilirsiniz.
 
STAJ BAŞVURU FORMUNU EN SON TESLİM ETME TARİHİ: 15 NİSAN 2019,  Bu tarihten sonra gelen belgeler kabul edilmeyecektir.
 
 
STAJ YERİNİN KOMİSYON TARAFINDAN KABULÜ
 
Her öğrencinin staj başvurusu “STAJ KOMİSYONU tarafından kontrol edilecek, uygun görülen stajlar Gıda mühendisliği web sitesinden  ilan edilecektir. 
 
UYGUN GÖRÜLEN STAJ BAŞVURULARININ İLAN TARİHİ: 1 HAZİRAN 2019
 
 
STAJ YERİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN SGK GİRİŞ İŞLEMLERİ
 
Zorunlu staj yerleri, staj komisyonu tarafından kabul edilen tüm öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) giriş işlemleri internet aracılığıyla Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Söz konusu işlemlerin takibi, evrak temini ve sorular için içinMühendislik Fakültesi Staj Birimi ile e-mail veya posta yoluyla iletişime geçebilirler.
 
 
Öğrenciler stajlarını zorunlu Staj Başvuru Formunda belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışındaki  SGK giriş işlemleri  kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
 
STAJIN BAŞLATILMASI VE DEVAMI
 
SGK girişleri yapılan öğrenciler ilgili tarihlerde staj yerlerine giderek stajlarını gerçekleştirmek zorundadırlar.
 
Stajın devamı süresince  zorunlu staj defterinde bulunan Staj Eğitim Çalışması Günlük Devam Çizelgesi'ni  bölüm yetkilisine günlük imzalatılması zorunludur. Tatil günleri(cumartesi-pazar) çalışılan staj yerlerinde firmaya ait çalışma izin belgesi staj defterinde ibraz edilmesi zorunludur.
 
 
STAJIN BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER ve BAŞARI DURUMU
 
Öğrenci her sayfasını işletmeye onaylattığı staj defterini (spiral ciltlenmiş) ve staj başari (sicil) formunu, stajı takip eden sömestrenin başlangıç tarihlerini izleyen en geç iki hafta içerisinde Bölüm STAJ KOMİTESi’ne sunmakla yükümlüdür.
 
Belirtilen süre aralığında staj defterlerini ve  staj başari (sicil) formunu teslim etmeyen  öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır.
 
Stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini öğrencilere geri verip vermeme hususu bölüm staj komisyonunun kararına bağlıdır.
 
Raporunu istenen  formata  uygun  olarak  yazmayan öğrencilerden,  stajı    başarılı ise     raporunu  en geç bir hafta içinde istenilen duruma getirmesi istenir.  İstenilen  raporu  bu  süre içinde getirmeyen veya raporları red edilen öğrenciler stajlarını tekrarlamak  zorundadırlar.
 
Her öğrenci staja başlarken, bu rehber içindeki STAJ BAŞARI (SİCİL) FORMU (GİZLİDİR) işyerine vermek  zorundadır. Staj sonunda bu formlardan biri, işyerinde kalacak diğeri ise kapalı bir zarf içerisinde BÖLÜM STAJ KOMİTESİ’ne iletilecektir.Bunu sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır.    
 
Başarı belgesinde, başarı durumu ortalama 50 olan veya devamsızlık durumu görülen öğrencinin bu stajını yeniden yapması zorunludur.
 
Staj başarı notları Bölümce, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri birimine gönderilerek  öğrencilerin dosyalarına işlenir.
 
Öğrencilerin, bağlı oldukları bölümce kabul edilebilecek bir staj yeri bulmaları halinde  stajlarını başarılı olarak tamamlamaları kendi sorumlulukları altındadır. 
 
 
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı


20 Şubat 2019