Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

2019 yılı yaz stajını İSMEP haricinde yapan öğrenciler için staj sınavlarına yapacak öğretim elemanları ve sınava girecek öğrencilerin isimleri verilmiştir.

Sınava girecek öğrenciler ve öğretim elemanları

Listede ismi olmayan öğrencilerin Arş. Gör. Berker NACAK'a müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Staj defterlerini sınav olacağınız öğretim elemanına teslim ediniz.

Sınav tarihleri ileriki tarihlerde açıklanacaktır.


01 Ekim 2019