Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Dicle Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri ve Enformasyon Mühendisi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı öğrencisi Abdulhakim KARADENİZ'in "Covid-19'un eğitim üzerindeki etkisi ve zorunlu uzaktan eğitim: Türkiye Örneği" isimli çalışması için bilimsel veri toplama çalışmasını Üniversitemizde uzaktan öğrenim gören öğrencilere uygulanması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. 

Anket linki: https://forms.gle/H4mQdn2haeWpS2Ju7


17 Ocak 2021