Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümünce düzenlenen ilham veren buluşmalar kapsamında ”Erasmus, Avrupa’da Öğrenim ve Staj Fırsatları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Kemalpaşa'da bulunan liselerin on ikinci sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrencilerinin katıldığı ve 75. Yıl Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleşen semineri, Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği üyesi Dr. Özgür TARHAN sundu.

Erasmus’un Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olduğunu belirten, Dr. Özgür TARHAN, programın temel amacının “Avrupa Birliği bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumları arasında değişimlerle işbirliğini, hareketliliği, dil becerilerini ve kültürlerarası diyalogu artırmak” olduğunu söyledi.

Erasmus programlarının hedef kitlesi ve kimlerin faydalanabileceği hakkında bilgiler aktaran Dr. Özgür TARHAN, “programa farklı yaş ve öğrenim kademesi, farklı düzeyde kurum ve kuruluşların katılabildiğini” belirtti.

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Özgür TARHAN, katılımcı öğrencilere; Uşak Üniversitesi ile ilgili bilgiler aktardı, bölümümüzü tanıttı.  

Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Güven KAYA, “Dr. Özgür TARHAN hocamıza yaptığı bu güzel sunumdan dolayı teşekkür ediyorum. Faydalı bir seminer oldu” dedi.

https://kemalpasa.meb.gov.tr/www/dr-ozgur-tarhan-ilham-veren-bulusmalar-kapsaminda-ogrencilerimizle-birlikte-oldu/icerik/535


08 Nisan 2019