Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği
  • Bitkisel yağ kombinasyonları ve farklı antioksidanlar kullanılarak üretilen jel ve çoklu emülsiyonların sosis formülasyonunda sığır et yağı ikamesi olarak kullanımının oksidasyon mekanizmaları üzerine etkisi (2018, Ar.Gör. B. Nacak)

  • Çeşitli Şeker İkamelerinin Düşük Kalorili Dondurma Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması (2017, Doç. Dr. O. Güneşer) 

  • Sosiste Bazı STEC'lerin Yaşamı ve Sentetik Mide Sıvısında Asit Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi (2017, Doç. Dr. A. Dikici) 

  • Süt ve Süt Mamüllerinde Bulunan Allerjen Protein/Peptit Fraksiyonlarının Yenilikçi Yöntemlerle Tanımlanması (2017, Dr. Ö Tarhan) 

  • İşleme Esnasında Sütte Bulunan Proteinlerin Yapısındaki Değişikliklerin Belirlenmesi (2017, Dr. Ö Tarhan)

  • Bitkisel Kaynaklı silika Materyallerin Kızartma Yağlarının Adsorban olarak Kullanım Potansiyellerinin Belirlenmesi (2017, Dr. B. Aydeniz Güneşer) 

  • Mikrodalga Ekstraksiyon ve hidro destilasyon Teknikleri Kullanılarak Ekstrakte Edilen Isırgan Tohumu Esansiyel Yağların Uçucu Bileşen Kompozisyonu ve Antioksidan  Aktivitilerinin Belirlenmesi (2017, Dr. B. Aydeniz Güneşer) 

  • Galantaminin İlaç Preparatlarından Kapiler Elektroforez Yöntemi ile Tayini (2015, Doç. Dr. N. Şanlı) 

  • Bazi Tirozin Kinaz Inhibitörlerinin pKa Değerlerinin ve Bozunma Ürünlerinin Ters Faz Kromatografik Yöntemle Tayini (2014, Doç. Dr. N. Şanlı)  

  • Kırmızı Pancar Betalainlerinin Isıl Stabilitelerinin Süt ve Yoğurtta İncelenmesi (2014, Doç. Dr. O. Güneşer)


Oluşturma: 20 Şubat 2018