Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Zorunlu Staj Yapacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken İşlemler
 
GENEL İLKELER
 
Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Mühendislik Bölümlerinin öğrencilerinin Mühendislik (Lisans) derecesine hak kazanabilmeleri için, gerekli ders ve laboratuar çalışmalarını tamamlamalarının yanısıra en az 2 dönem zorunlu staj yapmaları gerekmektedir.  Zorunlu Stajlar Üniversitemiz İSMEP sistemi ve yönergesine göre yürütülmektedir.
 
Her bir dönem için zorunlu staj süresi 20 iş günü olarak belirlenmiştir. 
 
Stajların yapılacağı tarihlerde dikkat edilecek en önemli husus, staj tarihlerinin  eğitim-öğretim‘in devam ettiği sürelerle çakışmamasıdır. Örneğin final sınavları bitiminde bütünlemeye kalan öğrencinin staj başlangıç tarihi «bütünleme sınavı» sonrası olacak şekilde düzenlenmelidir. Benzer biçimde yaz dönemi yapılacak stajların başlangıç tarihleri de eğer alıyorsa öğrencinin « yaz okulu takvimi » ile asla çakışmamalıdır.
 
Staj Takvimi   İSMEP sistemi her eğitim-öğretim yılında ilan edilmektedir. Lütfen staj takvimini takip ediniz. 
 
 
İSMEP STAJ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
Gıda Mühendisliği Bölümü’müzde yapılması gereken stajlar İşletme ve Laboratuvar stajı olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır.
 
Lisans eğitimi süresince her iki staj İşletme  de yapılabileceği gibi, bir işletme bir laboratuvar stajı da kabul edilmektedir. Fakat  her iki stajında laboratuvarda yapılması uygun değildir.
 
Bölüm laboratuvarlarında staj yapılmak istenmesi halinde, staja kabul edilecek öğrenci kontenjanı bölüm STAJ KOMİTESİnce her yaz dönemi başında belirlenmekte olup, stajyer öğrenci seçiminde mezuniyet durumları ve akademik not ortalamaları dikkate alınacaktır.
 
Staj başvurusunda bulunduğunuz kurumda Gıda Mühendisi” çalışıyor olması kati suretle gereklidir.
 
Staj yerlerinizi seçerken olabildiğince farklı sektörlerden seçmeye (iki zorunlu stajınızın farklı alanlarda olması size avantaj sağlayacaktır) özen gösteriniz.
 
Biri işletme diğeri laboratuvar birimi olsa dahi aynı sektörde faaliyet gösteren kurumlarda yapacağınız stajlar geçersiz sayılmaktadır (Örneğin ilk stajını A Firmasının fermente et ürünleri işleyen biriminde yapmış bir öğrenci, ikinci stajını benzer şekilde et işleyen B firmasının laboratuvar kısmında yapmamalıdır).
 
Unutmayın, bulunduğunuz ildeki Gıda Kontrol Laboratuvarlarında denetim ve analiz birimi olmak üzere alt birimler bulunmaktadır. Denetimden ziyade “gıda analizi yani laboratuvar biriminde staj yapacak olmanız size daha fazla şey kazandıracaktır.
 
 
Öğrenci stajı süresince, programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe staj defterinde  ilgili kısma not eder ve bu bilgilerden staj defterinin ilerleyen bölümlerini doldururken yararlanır.
 
Staj yapacağınız işletmenin genel kurallarını öğrenmek ve uyum sağlamak durumundasınız. Staj yaptığınız kurumda üniversitemizi ve bölümümüzü temsil ettiğinizi unutmayınız. Unutmayın ki öğrencilik döneminizde ‘stajyer’ olarak geçireceğiniz süre çok önemlidir ve ‘stajyer’ olarak çalışacağınız işletme sizin için birer iş fırsatı anlamına gelmektedir. 
 
Staj yapılması uygun görülmeyen kurumlar aşağıdaki gibidir; lütfen dikkate alınız ve başvuru yapmayınız. Staj kurumunuzun uygun olup/olmadığı konusunda kararsız kaldığınızda ise lütfen Bölüm STAJ KOMİSYONU'na danışınız.
 
1. Küçük ölçekli/mahalli olarak hizmet veren ve uygun gelişmiş denetleme ve AR&GE laboratuvarları olamyan hazır yemek (catering) firmaları,
2. Marketlerin gıda/fırın/kırmızı/beyaz et ve balık satış-işleme reyonları,
3. Küçük ölçekli/mahalli olan ekmek fırınları, pastane vb. yerler,
4. Sadece paketleme, ambalaj dolumu vb. yapan işletmeler,
 
Ciddi bir sebepten ötürü, staja başlayamayacak durumda olan öğrenciler bu bilgiyi acilen Mühendislik Fakültesi Staj Birimi“ ne bildirmek zorundadırlar. 

  

Staj süresince karşılaştığınız bir güçlük/sorun vb durum yaşanması halinde Bölüm STAJ KOMİSYONU'na en kısa sürede ivedilikle bilgi verilmesi gerekmektedir. Komite tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, öğrencinin stajı bırakmasına yada devam etmesine karar verilecektir. 
 
 
STAJ YERİNE BAŞVURU ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER
 
 Bölümümüzdeki Zorunlu Stajlar Üniversitemiz İSMEP sistemi ve yönergesine göre yürütülmektedir. Bu nedenle, staj yapacak öğrenciler İSMEP sistemindeki yönerge ve iş akışına göre staj başvurlarını yapmak zorundadır. 
 
 
T.C
 
UŞAK ÜNİVERİSTESİ
 
İSMEP SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN LÜTFEN  TIKLAYINIZ 
 
 
 
 
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Oluşturma: 17 Mayıs 2020