Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

1. Program Adı

Gıda Mühendisliği

2. Program Türü

Lisans

3. Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün öğrenim

5. Puan Türü

SAY

6. Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

20+1 

8. Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

9. Staj Durumu

2 staj (Toplam 40 iş günü) 

10. Taban Puanı

2020 yılında kontenjan dolmaması dolayısıyla taban puan hesaplanamamıştır.

11. En Düşük Başarı Sıralaması

2020 yılında kontenjan dolmaması dolayısıyla en düşük başarı sıralaması hesaplanamamıştır.

12. Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

13. Programa Özel Koşullar

İlk 7 yarılı başarı ile tamamlamış öğrenciler 8. yarıyılda İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamında bir yarıyılı işletme stajında geçirir.

14. Burs Olanakları

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

16. Program Kazanımları

Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere başlıca iki ana bilim dalından meydana gelir. Eğitim programı modern gıda mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. İlk yıl dersleri, farklı derecedeki öğrencileri aynı seviyeye getirmek üzere fizik, biyoloji, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içermektedir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllardaki zorunlu dersler, Mühendislik Matematiği, Analitik Kimya, Kütle ve Enerji Denklikleri, Enstrümantal Gıda Analizleri, Gıda Kimyası, İstatistik, Termodinamik, Genel Mikrobiyoloji, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Biyokimyası, GM Temel İşlemler I, Isı ve Kütle Transferi, Gıda Mikrobiyolojisi I ve II, GM Temel İşlemler II, Hububat teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Meyve ve Sebze Teknolojisi, Et Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Fermantasyon Teknolojisi, Proses Tasarım ve Kontrol, Gıda Ambalajlama ile Bitirme Tezidir. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında gıda mühendisliği derslerine geniş bir spektrum katan tematik gruplar halinde verilen seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli dersler de zenginleştirilmiştir. Öğrenciler dördüncü ve altıncı dönemin sonunda endüstride 20'şer günlük iki staj yapmakla yükümlüdürler. Dördüncü yılda alınan Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.

17. Mezuniyet Koşulları

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 2. ve 3. yılın yaz dönemlerinde 20 günlük iki tane yaz stajını tamamlaması gerekmektedir.

18. Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Mühendislik Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır.

19. Çift Anadal Durumu

Programımızda henüz çift anadal programı açılmamıştır.

20. Yan Dal Durumu

Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.


Oluşturma: 10 Mart 2021