Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği bölümümüz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı  Güz yarıyılında 60 öğrenci normal öğretim, 60 öğrenci ikinci öğretim olmak üzere toplam 120 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine geçecektir. Bölümümüz bünyesinde hem eğitim-öğretim hem de bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla 2 adet 100 m2 ve 2 adet 70 m2  olmak üzere 4 adet iç tefrişatları ile beraber laboratuvarımız kurulmuştur. Söz konusu laboratuvarlarımız Enstrümental Analiz, Gıda Teknolojileri Laboratuvarı, Biyoteknoloji ve Gıda mikrobiyoloji laboratuvarı olarak adlandırılmıştır. Laboratuvarlarımız, kapiler elektoroforez, yüksek basınç sıvı kromatografisi, otomatik yağ ekstraksiyon cihazı, protein tayin cihazı, renk tayini cihazı ve çeşitli etüv ve inkübatörler vb olmak üzere temel eğitim ve araştırma amaçlı cihazlarla donatılmıştır.

 

Öğrencilerimizin hem teknik yönden iyi bir bilgi birikimine sahip olmaları hem de sosyal yönden kendilerinin geliştirmeleri için Gıda Mühendisliği eğitim programımız MÜDEK standartlarına göre hazırlanmış olup zengin bir ders havuzuna sahiptir. Bunun yanısıra, bölümümüz bilimsel araştırmalar yönünden de iyi bir başlangıç yapmıştır. Bölümümüz fakülte bünyesinde yeni açılan bir bölüm olmasına rağmen öğretim üyelerimiz hali hazırda 1 adet TÜBİTAK Projesi ve 3 adette BAP projesi yürütmektedir. 1 adet TÜBİTAK projesi ise Mayıs ayı içerisinde  bölümümüzde yürütülmek üzere disiplinler arası olarak kabul edilmiştir. Öğretim üyelerimiz 2015 yılı Ocak-haziran ayları arasında 4 adet SCI kapsamında uluslararası makale, 1 adet Türkçe makale ve çeşitli kongrelerde birçok bildiri yayınlamışlardır. 

 

Gıda mühendisliği bölümünde mezun olan öğrencilerimiz GIDA MÜHENDİSİ unvanını almaktadırlar. Gıda maddeleri işleyen her türlü işletmede görev yapabilen Gıda Mühendisleri, son yıllarda ülkemizde gıda üreten büyük kuruluşların artmasıyla ve bu tür kuruluşlarda gıda mühendislerinin çalışmalarının kanuni olarak zorunluluk haline getirilmesi ile iş bulmakta zorlanmamaktadırlar. Mezunlarımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Araştırma- Eğitim, Yayım ve Kontrol Kuruluşları, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Laboratuvarları, Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Standartları Enstitüsü, Belediyeler, Özel Kuruluşlarda Üretim, Kalite Kontrol, Proje, Pazarlama, Danışmanlık, AR-GE bölümlerinde Üretim Mühendisi, Analizleyici, Bilirkişi, Ekspertiz, Ürün Yöneticisi, Satış Mühendisi ve Araştırıcı olarak görev yapmaktadırlar. Uşak Üniversitesi Gıda mühendisliği bölümü olarak ülkemizin gelişen sosyo-ekonomik şartlarına uygun olarak Uşak ilimizde faaliyet gösteren Muratbey Gıda ile görüşmeler yapılarak bölümümüzde başarılı olan ilk 10 öğrenciye staj ve staj sonrası iş garantili istihdam sağlanması konusunda mutabık kalınmıştır.

 

Bölümümüz  yeni kurulmakta olduğundan gelecekteki ilk hedefimiz  eğitim ve araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesinin sağlanması böylece lisans öğretimi yanında yüksek lisans ve doktora eğitiminin verilmesi içinde çalışmaların yapılmasıdır. Ayrıca,  öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca pratik becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla Uşak Üniversitesi Gıda mühendisliği bünyesinde farklı gıda endüstrisi kollarına yönelik bir pilot işletmenin kurulması da gelecekteki çalışma planlarımızın arasındadır.