Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Uşak Üniversitesi Gıda mühendisliği Bölümü olarak misyonumuz, yeni fikirler üretebilen, girişimci ve problem çözme yönü yüksek, gıda bilimi ve teknolojisi alanında teknik ve pratik bilgi donanımı zengin, etkili konuşma, etkili anlatım, etkili iletişim ve etkili tartışma açılarından donanımlı, kazandığı bilgi ve becerileri insanlık yararına ahlaki kurallar çerçevesinde kullanmayı benimsemiş, dürüst ve vicdanı güçlü gıda mühendisleri yetiştirmektir.