Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği Bölümü olarak vizyonumuz; eğitim ve öğretim faaliyetlerini uluslararası normlara taşımış, akademik bilgi ve teknik beceri bakımından  ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek rekabet gücüne sahip, ülkemizde ve dünyada teknolojik ve ekonomik gelişmelere katkıda bulunabilen,  ülkemizdeki sanayi ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli etkileşim içinde olan, sürekli gelişim felsefesini benimsemiş, alanında yaptığı araştırma ve yayın faaliyetleriyle saygınlık uyandıran, ulusal ve uluslararası akademik alanda tanınan bir kurum olmaktır.