Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin; gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, pazarlanmasında yani gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisinin temel görevleri arasında; beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, gıda maddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak gelir. Ayrıca, hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi; bu bilgilerin ülke gereklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesi de Gıda Mühendislerinin görevleri arasındadır. Gıda sektörü ise her zaman gelişime açık ve gelişen teknoloji ve çok sayıda araştırmalar sayesinde sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. Dünya çapında gıda ile ilgili problemlerin ve bu problemlere yönelik çalışmaların her geçen gün arttığı göz önünde bulundurulursa, böylesine önemli ve temel bir insan ihtiyacı olan “gıda” alanında bir mühendislik dalının ülkemizde her il bazında akademik olarak temsil edilmesi ve yeni mühendislerin kaliteli eğitim alması yönünde yapılacak her türlü çalışmanın oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Gıda Mühendisliği lisans programı ile genel olarak hızla gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik altyapısı ile yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program ile gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerini izleyerek, bu bilgileri ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlayıp, düzenleyebilecek, aynı zamanda kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması için çalışabilecek, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca edindiği bilgi ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, günümüz teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgiler üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliği mesleki etiğine uygun nitelikleri kazanmış, gıda proseslerinin sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak analizi ve tasarımı için gerekli bilgi ve beceriye sahip mühendislerin yetiştirilmesi temel hedeflerimiz arasındadır.